Usluge

Naš posao – Vaša prednost

Vođenje virtualnog ureda

 • Usmena i pismena poslovna korespondencija
 • Upravljanje e-poštom i podrška klijentima putem e-maila, chata, Skype-a, i/ili telefona
 • Izrada, oblikovanje i slanje poslovnih dopisa, prezentacija, upita, ponuda, računa, ugovora
 • Planiranje, organiziranje i ugovaranje sastanaka, putovanja i raznih događaja
 • Pisanje zapisnika
 • Pisanje i postavljanje oglasa za posao te selektiranje kandidata
 • Vođenje dokumentacije (Word, Excel, Google Docs i sl.)
 • Administracija i vođenje projekata i timova - redovito prikupljanje podataka, informiranje članova timova, objedinjavanje i obrađivanje sakupljenih podataka i dokumentacija
 • Vođenje poslovnih evidencija (rada, potrošnje materijala, zarada po proizvodu ili usluzi)
 • Dostava i kreiranje poslovnih poklona, pozivnica i čestitki
 • Izrada poslovnih planova
 • Prevođenje svih vrsta tekstova i ostalih sadržaja: njemački-hrvatski i hrvatski-njemački

Prodaja i nabava

 • Istraživanje tržišta
 • Izrada kalkulacija, analiza i izvještaja
 • Poslovi nabave - prikupljanje ponuda, analiza cijena, naručivanje, organizacija logistike
 • Postavljanje, unos i ažuriranje baza podataka
 • Prikupljanje ponuda i analiza cijena
 • Promocija proizvoda i usluga
 • Obrada narudžbi - selektiranje (prema proizvodu, cijeni, rokovima isporuke), kompletiranje potrebnih podataka

Internet

 • Kreiranje sadržaja za web stranice
 • Održavanje web shopa ili web portal
 • Priprema i slanje newsletter-a
 • Kreiranje sadržaja za društvene mreže
 • Administracija računa na društvenim mrežama
 • Oglašavanje na društvenim mrežama

Knjigovodstvo

 • Priprema dokumentacije za računovodstvo
 • Knjigovodstvene usluge
 • Obračun plaća
 • Pisanje i evidencija putnih naloga, radnog vremena
Pekamini vl. Karolina Petek, Ive Režeka 10b, 42000 Varaždin, Hrvatska, +385 91 254 6904
Izradio Webnode
Izradite web-stranice besplatno! Ova web stranica napravljena je uz pomoć Webnode. Kreirajte svoju vlastitu web stranicu besplatno još danas! Započeti